ПАСТОРИ

Венцислав Панайотов

Председател на Съюза на ЦАСД в България

Виж всички видео материали на пастор Венцислав Панайотов

Винко Станков

Пастор от Македония

Виж всички видео материали на пастор Винко Станков

Георги Чакъров

Пастор в СЦАСД

Виж всички видео материали на пастор Георги Чакъров

Гергана Гешанова

Лекар, лектор и преподавател :: Здравен отдел

Виж всички видео материали на пастор Гергана Гешанова

Данаил Антонов

Пастор СЦАСД

Виж всички видео материали на пастор Данаил Антонов
Страници: