ПАСТОРИ

Едмил Маринов

Пастор СЦАСД

Виж всички видео материали на пастор Едмил Маринов

Едуард Кешишян

Пастор СЦАСД-Лондон

Виж всички видео материали на пастор Едуард Кешишян

Емил Гаджалов

Директор на Теологичен колеж "Стефан Константинов"

Виж всички видео материали на пастор Емил Гаджалов

Емил Гроздев

Секретар на Пасторски отдел към СЦАСД

Виж всички видео материали на пастор Емил Гроздев

Д-р Евтим Парушев

Виж всички видео материали на пастор Д-р Евтим Парушев
Страници: