V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Tue, 12 Dec 17 13:53:37 +0200 Tue, 12 Dec 17 13:53:37 +0200 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:12 "Побеждаване на злото чрез доброто http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-pobejdavane-na-zloto-chrez-dobroto 2017-12-23T12:16:41+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-pobejdavane-na-zloto-chrez-dobroto Урок N:11 "Избраните" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-izbranite 2017-12-16T12:14:35+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-izbranite Урок N:10 "Чада на обещанието" http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-chada-na-obeshtanieto 2017-12-09T20:17:40+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-chada-na-obeshtanieto Урок N:9 "Няма никакво осъждане" http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-nyama-nikakvo-osyjdane 2017-12-02T19:20:44+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-nyama-nikakvo-osyjdane Урок N:8 "Кой е човекът от Римляни, 7-та глава? http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-koi-e-chovekyt-ot-rimlyani-7-ta-glava 2017-11-25T18:40:34+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-koi-e-chovekyt-ot-rimlyani-7-ta-glava Благата вест за съда http://www.vvv.bg/tv/blagata-vest-za-syda 2017-11-24T13:12:52+02:00 http://www.vvv.bg/tv/blagata-vest-za-syda Урок N:7 "Победа над греха" http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-pobeda-nad-greha 2017-11-18T19:10:46+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-pobeda-nad-greha Църквата наречена семейство - 3 http://www.vvv.bg/tv/cyrkvata-narechena-semeistvo-3 2017-11-17T13:21:46+02:00 http://www.vvv.bg/tv/cyrkvata-narechena-semeistvo-3 Урок N:6 "Адам и Исус" http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-avraam-i-isus 2017-11-11T11:06:46+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-avraam-i-isus Урок N:5 "Вярата на Авраам" http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-vyarata-na-avraam 2017-11-04T18:33:12+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-vyarata-na-avraam