V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Mon, 19 Feb 18 07:36:14 +0200 Mon, 19 Feb 18 07:36:14 +0200 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:8 "Въздействитето на десятъка" http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-vyzdeistviteto-na-10ka 2018-02-24T19:13:30+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-vyzdeistviteto-na-10ka Урок N:7 "Честност спрямо Бога" http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-nastoinici-sled-edem 2018-02-17T15:10:42+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-nastoinici-sled-edem Той е твоята сила http://www.vvv.bg/tv/toi-e-tvoyata-sila 2018-02-03T19:25:49+02:00 http://www.vvv.bg/tv/toi-e-tvoyata-sila Урок N:5 "Настойници след Едем" http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-nastoinici-sled-edem 2018-02-03T12:40:19+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-nastoinici-sled-edem Между фанатизма и либерализма http://www.vvv.bg/tv/mejdu-fanatizma-i-liberalizma 2018-01-27T19:23:42+02:00 http://www.vvv.bg/tv/mejdu-fanatizma-i-liberalizma Урок N:4 "Да бягаме от пътищата на света" http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-da-byagame-ot-pytishtata-na-sveta 2018-01-27T05:57:30+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-da-byagame-ot-pytishtata-na-sveta Какво виждаш? http://www.vvv.bg/tv/kakvo-vijdash 2018-01-26T19:21:39+02:00 http://www.vvv.bg/tv/kakvo-vijdash Ехо от миналото http://www.vvv.bg/tv/eho-ot-minaloto 2018-01-20T19:16:06+02:00 http://www.vvv.bg/tv/eho-ot-minaloto Урок N:3 "Бог или Мамон" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-bog-ili-mamon 2018-01-20T10:15:47+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-bog-ili-mamon Урок N:2 "Виждам, искам, вземам" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-vijdam-iskam-vzemam 2018-01-13T17:57:50+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-vijdam-iskam-vzemam