V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Sun, 16 Dec 18 18:09:21 +0200 Sun, 16 Dec 18 18:09:21 +0200 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:13 "Окончателното възстановяване на единството" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-okonchatelnoto-vyzstanovyavane-na-edinstvoto 2018-12-29T11:53:46+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-okonchatelnoto-vyzstanovyavane-na-edinstvoto Урок N:12 "Църковната организация и единството" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-cyrkovnata-organizaciya-i-edinstvoto 2018-12-22T11:51:19+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-cyrkovnata-organizaciya-i-edinstvoto Урок N:11 "Единство в поклонението" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-edinstvo-v-poklonenieto 2018-12-15T11:48:06+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-edinstvo-v-poklonenieto Урок N:10 "Единство и разрушени връзки" http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-edinstvo-i-razrusheni-vryzki 2018-12-08T17:17:20+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-edinstvo-i-razrusheni-vryzki Урок N:9 "Най-убедителното доказателство" http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-nai-ubeditelnoto-dokazatelstvo 2018-12-01T17:23:35+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-nai-ubeditelnoto-dokazatelstvo Урок N:8 "Единство във вярата" http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-edinstvo-vyv-vyarata 2018-11-24T21:33:26+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-edinstvo-vyv-vyarata Урок N:7 "Когато възникнат конфликти" http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-kogato-vyzniknat-konflikti 2018-11-17T23:53:27+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-kogato-vyzniknat-konflikti Урок N:6 "Образи на единството" http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-obrazi-na-edinstvoto 2018-11-10T19:06:06+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-obrazi-na-edinstvoto Защо Писанието? http://www.vvv.bg/tv/zashto-pisanieto 2018-11-03T23:44:21+02:00 http://www.vvv.bg/tv/zashto-pisanieto Защо Писанието е върховният авторитет? http://www.vvv.bg/tv/zashto-pisanieto-e-vyrhovniyat-avtoritet 2018-11-03T23:34:00+02:00 http://www.vvv.bg/tv/zashto-pisanieto-e-vyrhovniyat-avtoritet