V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Thu, 19 May 22 12:44:09 +0300 Thu, 19 May 22 12:44:09 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:8 "Обещанието" http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-zavetyt-s-avraam 2022-05-21T09:43:15+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-zavetyt-s-avraam Урок N:7 "Заветът с Авраам" http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-zavetyt-s-avraam 2022-05-14T14:59:11+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-zavetyt-s-avraam Урок N:6 "Корените на Авраам" http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-korenite-na-avraam 2022-05-07T13:44:06+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-korenite-na-avraam Урок N:5 "Всичките народи и Вавилонската кула" http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-vsichkite-narodi-i-vavilonskata-kula 2022-04-30T08:42:44+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-vsichkite-narodi-i-vavilonskata-kula Урок N:4 "Потопът" http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-potopyt 2022-04-23T11:59:02+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-potopyt Урок N:3 "Каин и неговото наследство" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-kain-i-negovoto-nasledstvo 2022-04-16T09:41:15+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-kain-i-negovoto-nasledstvo Урок N:2 "Грехопадението" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-sytvorenieto 2022-04-09T15:15:30+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-sytvorenieto Урок N:1 "Сътворението" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-sytvorenieto 2022-04-02T12:01:37+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-sytvorenieto Урок N:13 "Нека братската любов да продължи" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-neka-bratskata-lyubov-da-prodylji 2022-03-26T12:34:27+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-neka-bratskata-lyubov-da-prodylji Урок N:12 "Получаване на непоклатимото царство" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-poluchavane-na-nepoklatimoto-carstvo 2022-03-19T18:39:17+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-poluchavane-na-nepoklatimoto-carstvo