V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Fri, 20 Apr 18 10:01:35 +0300 Fri, 20 Apr 18 10:01:35 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:3 "Исус и книгата Откровение" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-isus-i-knigata 2018-04-21T20:19:01+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-isus-i-knigata Урок N:2 "Данаил и краят на времето" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2 2018-04-14T23:03:47+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2 Търсеният Исус http://www.vvv.bg/tv/tyrseniyat-isus 2018-04-13T22:51:39+03:00 http://www.vvv.bg/tv/tyrseniyat-isus Трите велики дни http://www.vvv.bg/tv/trite-veliki-dni 2018-04-07T23:10:47+03:00 http://www.vvv.bg/tv/trite-veliki-dni Нещо специално е на път да се случи с теб http://www.vvv.bg/tv/neshto-specialno-e-na-pyt-da-se-sluchi-s-teb 2018-04-07T23:08:55+03:00 http://www.vvv.bg/tv/neshto-specialno-e-na-pyt-da-se-sluchi-s-teb Урок N:1 "Космическата борба" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-kosmicheskata-borba 2018-04-07T13:51:28+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-kosmicheskata-borba Намери себе си в Божия план http://www.vvv.bg/tv/nameri-sebe-si-v-bojiya-plan 2018-04-06T23:06:46+03:00 http://www.vvv.bg/tv/nameri-sebe-si-v-bojiya-plan Съботното училище - вчера, днес и утре http://www.vvv.bg/tv/sybotnoto-uchilishte-vchera-dens-i-utre 2018-03-31T23:00:01+03:00 http://www.vvv.bg/tv/sybotnoto-uchilishte-vchera-dens-i-utre Естеството на Исус Христос http://www.vvv.bg/tv/estestvoto-na-isus-hristos 2018-03-31T22:56:51+03:00 http://www.vvv.bg/tv/estestvoto-na-isus-hristos Урок N:13 "Резултатите от настойничеството" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-rezultatite-ot-nastoinichestvoto 2018-03-31T20:42:06+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-rezultatite-ot-nastoinichestvoto