V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Wed, 03 Jun 20 23:09:08 +0300 Wed, 03 Jun 20 23:09:08 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:10 Библията като история http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-bibliyata-kato-istoriya 2020-06-06T21:27:24+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-bibliyata-kato-istoriya Урок N:9 Сътворението: "Битие" е основата - втора част http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-sytvorenieto-bitie-e-osnovata-vtora-chast 2020-05-30T10:05:35+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-sytvorenieto-bitie-e-osnovata-vtora-chast Урок N:8 Сътворението: "Битие" е основата - първа част http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-sytvorenieto-bitie-e-osnovata-pyrva-chast 2020-05-23T08:34:30+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-sytvorenieto-bitie-e-osnovata-pyrva-chast Урок N:7 "Език, текст и контекст" http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-ezik-tekst-i-kontekst 2020-05-16T09:50:44+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-ezik-tekst-i-kontekst Урок N:6 "Защо е необходимо тълкуване?" http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-zashto-e-neobhodimo-tylkuvane 2020-05-10T14:18:43+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-zashto-e-neobhodimo-tylkuvane Урок N:5 "Единствено чрез Писанието - sola Scriptura" http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-edinstveno-chrez-pisanieto-sola-scriptura 2020-05-02T19:28:51+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-edinstveno-chrez-pisanieto-sola-scriptura Урок N:4 "Библията - авторитетен източник на теологията ни" http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-bibliyata-avtoriteten-iztochnik-na-teologiyata-ni 2020-04-25T16:10:31+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-bibliyata-avtoriteten-iztochnik-na-teologiyata-ni Урок N:3 "Какво мислят за Библията Исус и апостолите?" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-kakvo-mislyat-za-bibliyata-isus-i-apostolite 2020-04-18T18:49:14+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-kakvo-mislyat-za-bibliyata-isus-i-apostolite Урок N:2 "Произход и естество на Библията" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-proizhod-i-estestvo-na-bibliyata 2020-04-11T19:23:31+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-proizhod-i-estestvo-na-bibliyata Урок N:1 "Уникалността на Библията" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-t2-unikalnostta-na-bibliyata 2020-04-04T20:47:57+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-t2-unikalnostta-na-bibliyata