V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Tue, 27 Sep 22 05:35:51 +0300 Tue, 27 Sep 22 05:35:51 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:13 "Предстоящите огнени изпитания" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-predstoyashtite-ogneni-izpitaniya 2022-09-24T13:30:54+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-predstoyashtite-ogneni-izpitaniya Урок N:12 "Да умреш като семе" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-da-umresh-kato-seme 2022-09-17T18:33:47+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-da-umresh-kato-seme Урок N:11 "Очакване в огнените изпитания" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-ochakvane-v-ognenite-izpitaniya 2022-09-10T20:42:53+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-ochakvane-v-ognenite-izpitaniya Урок N:10 "Кротост сред огнените изпитания" http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-krotost-sred-ognenite-izpitaniya 2022-09-03T12:19:54+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-krotost-sred-ognenite-izpitaniya Урок N:9 "Живот на прослава" http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-jivot-na-proslava 2022-08-27T20:56:45+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-jivot-na-proslava Урок N:8 "Да видим Невидимия" http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-da-vidim-nevidimiya 2022-08-20T12:10:25+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-da-vidim-nevidimiya Урок N:7 "Несломима надежда" http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-neslomima-nadejda 2022-08-11T18:02:04+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n7-neslomima-nadejda Урок N:6 "Борба с всички сили" http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-borba-s-vsichki-sili 2022-08-06T11:08:00+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n6-borba-s-vsichki-sili Урок N:5 "Непоносима горещина" http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-neponosima-goreshtina 2022-07-30T16:16:17+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-neponosima-goreshtina Урок N:4 "Да видим лицето на Златаря" http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-da-vidim-liceto-na-zlatarya 2022-07-23T12:37:56+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-da-vidim-liceto-na-zlatarya