V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Sat, 17 Apr 21 21:08:02 +0300 Sat, 17 Apr 21 21:08:02 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:3 "Всички бъдещи поколения" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-vsichki-bydeshti-pokoleniya 2021-04-17T20:42:07+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-vsichki-bydeshti-pokoleniya Урок N:4 "Един вечен завет" http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-edin-vechen-zavet 2021-04-17T20:00:00+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-edin-vechen-zavet Урок N:2 "Буквар на завета" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-bukvar-na-zaveta 2021-04-05T20:22:02+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-bukvar-na-zaveta Урок N:1 "Какво ли се е случило?" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-kakvo-li-se-e-sluchilo 2021-04-03T08:42:51+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-kakvo-li-se-e-sluchilo Урок N:13 "Новото раждане на планетата Земя" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-novoto-rajdane-na-planetata-zemya 2021-03-27T17:57:41+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-novoto-rajdane-na-planetata-zemya Урок N:12 "Желанието на народите" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-jelanieto-na-narodite 2021-03-16T16:04:23+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-jelanieto-na-narodite Урок N:11 "Заплащане на любовта" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-zaplashtane-na-lyubovta 2021-03-13T18:39:39+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-zaplashtane-na-lyubovta Урок N:10 "Да извърши немислимото" http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-da-izvyrshi-nemislimoto 2021-03-06T19:44:39+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-da-izvyrshi-nemislimoto Урок N:9 "Да служи и да спасява" http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-da-sluji-i-da-spasyava 2021-02-27T20:27:40+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-da-sluji-i-da-spasyava Урок N:8 "Утешавайте народа Ми" http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-uteshavaite-naroda-mi 2021-02-20T20:25:08+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-uteshavaite-naroda-mi