V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Sat, 18 Jan 20 11:58:07 +0200 Sat, 18 Jan 20 11:58:07 +0200 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:3 "От тайна към откровение" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-ot-taina-kym-otkrovenie 2020-01-18T18:23:18+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-ot-taina-kym-otkrovenie Урок N:2 "От Йерусалим до Вавилон" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-ot-ierusalim-do-vavilon 2020-01-11T14:25:05+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-ot-ierusalim-do-vavilon Урок N:1 "От четене към разбиране" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-ot-chetene-kym-razbirane 2020-01-04T20:01:21+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-ot-chetene-kym-razbirane Урок N:13 "Водачи в Израил" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-vodachi-v-izrail 2019-12-28T18:34:08+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-vodachi-v-izrail Урок N:12 "Да поправим лошите решения" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-da-popravim-loshite-resheniya 2019-12-21T18:33:54+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-da-popravim-loshite-resheniya Рождествена програма http://www.vvv.bg/tv/rojdestvena-programa 2019-12-21T14:41:14+02:00 http://www.vvv.bg/tv/rojdestvena-programa Урок N:11 "Отстъпил народ" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-otstypil-narod 2019-12-14T18:33:37+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-otstypil-narod Двурогият звяр http://www.vvv.bg/tv/dvurogiyat-zvyar 2019-12-14T14:33:47+02:00 http://www.vvv.bg/tv/dvurogiyat-zvyar Различна публика - различни представления http://www.vvv.bg/tv/razlichna-publika-razlichni-predstavleniya 2019-12-13T15:00:00+02:00 http://www.vvv.bg/tv/razlichna-publika-razlichni-predstavleniya Урок N:10 "Да се поклоним на Господа" http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-da-se-poklonim-na-gospoda 2019-12-07T22:06:37+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-da-se-poklonim-na-gospoda