V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Fri, 03 Feb 23 13:10:54 +0200 Fri, 03 Feb 23 13:10:54 +0200 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:5 "Справяне с дълговете" http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-spravyane-s-dylgovete 2023-02-04T08:44:01+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n5-spravyane-s-dylgovete Урок N:4 "Дарения за Исус" http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-dareniya-za-isus 2023-01-28T10:45:23+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-dareniya-za-isus Урок N:3 "Договорът за десятъка" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-dogovoryt-za-desyatyka 2023-01-21T20:51:52+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-dogovoryt-za-desyatyka Урок N:2 "Божият завет с нас" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-bojiyat-zavet-s-nas 2023-01-14T16:50:36+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-bojiyat-zavet-s-nas Урок N:1 "Част от Божието семейство" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-chast-ot-bojieto-semeistvo 2023-01-07T15:41:59+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-chast-ot-bojieto-semeistvo Урок N:14 "Всичко стана ново" http://www.vvv.bg/tv/urok-n14-vsichko-stana-novo 2022-12-31T22:34:15+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n14-vsichko-stana-novo Урок N:13 "Съдебният процес" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-sydebniyat-proces 2022-12-21T16:37:42+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-sydebniyat-proces Урок N:12 "Библейската гледна точка" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-bibleiskata-gledna-tochka 2022-12-17T19:00:53+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-bibleiskata-gledna-tochka Урок N:11 "Измами в края на времето" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-izmami 2022-12-10T14:14:34+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-izmami Урок N:10 "Пламъците на ада" http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-plamycite-na-ada 2022-12-03T15:04:41+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-plamycite-na-ada