V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Sat, 23 Oct 21 15:45:37 +0300 Sat, 23 Oct 21 15:45:37 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:4 "Да възлюбиш Господа твоя Бог" http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-da-vyzlyubish-gospoda-tvoya-bog 2021-10-23T21:13:46+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n4-da-vyzlyubish-gospoda-tvoya-bog Урок N:3 "Вечният завет" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-vechniyat-zavet 2021-10-16T00:07:53+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-vechniyat-zavet Урок N:2 "Урокът по история на Мойсей" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-urokyt-po-istoriya-na-moisei 2021-10-09T11:49:43+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-urokyt-po-istoriya-na-moisei Урок N:1 "Въведение към книгата Второзаконие" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-vyvedenie-kym-knigata-vtorozakonie 2021-10-02T19:33:08+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-vyvedenie-kym-knigata-vtorozakonie Урок N:13 "Окончателната почивка" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-okonchatelnata-pochivka 2021-09-25T12:59:57+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-okonchatelnata-pochivka Урок N:12 "Неспокойният пророк" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-nespokoiniyat-prorok 2021-09-18T12:57:17+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-nespokoiniyat-prorok Урок N:11 "Копнеж за нещо повече" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-kopnej-za-neshto-poveche 2021-09-11T14:48:10+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-kopnej-za-neshto-poveche Урок N:10 "Съботна почивка" http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-sybotna-pochivka 2021-09-04T20:22:45+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n10-sybotna-pochivka Урок N:9 "Ритмите на почивка" http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-ritmite-na-pochivka 2021-08-28T13:26:45+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n9-ritmite-na-pochivka Урок N:8 "Свободни да почиваме" http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-svobodni-da-pochivame-2021 2021-08-21T15:05:13+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n8-svobodni-da-pochivame-2021