V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Fri, 19 Apr 19 08:17:41 +0300 Fri, 19 Apr 19 08:17:41 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:3 "Подготовка за промяна" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-podgotovka-za-promyana 2019-04-20T23:24:02+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-podgotovka-za-promyana Урок N:2 "Решенията, които вземаме" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-resheniyata-koito-vzemame 2019-04-08T11:52:41+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-resheniyata-koito-vzemame Урок N:1 "Ритъмът на живота" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-ritymyt-na-jivota 2019-04-06T17:42:52+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-ritymyt-na-jivota Урок N:13 "Ето, подновявам всичко!" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-eto-podnovyavam-vsichko 2019-03-30T11:27:05+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-eto-podnovyavam-vsichko Урок N:12 "Съдът над Вавилон" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-sydyt-nad-vavilon 2019-03-23T11:24:24+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-sydyt-nad-vavilon Урок N:11 "Седемте последни язви" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-sedemte-posledni-yazvi 2019-03-16T22:35:53+02:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-sedemte-posledni-yazvi Младежка молитвена седмица 2019 http://www.vvv.bg/tv/mladejka-molitvena-sedmica-2019 2019-03-16T21:42:25+02:00 http://www.vvv.bg/tv/mladejka-molitvena-sedmica-2019 Промяната http://www.vvv.bg/tv/promyanata-va 2019-03-15T23:08:35+02:00 http://www.vvv.bg/tv/promyanata-va Нежност и сила http://www.vvv.bg/tv/nejnost-i-sila 2019-03-09T23:16:50+02:00 http://www.vvv.bg/tv/nejnost-i-sila На какво си готов? http://www.vvv.bg/tv/na-kakvo-si-gotov 2019-03-09T23:05:49+02:00 http://www.vvv.bg/tv/na-kakvo-si-gotov