V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Fri, 20 Oct 17 15:13:32 +0300 Fri, 20 Oct 17 15:13:32 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com Урок N:3 "Човешкото състояние" http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-choveshkoto-systoyanie 2017-10-21T20:17:42+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n3-choveshkoto-systoyanie Урок N:2 "Борбата" http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-borbata 2017-10-14T20:18:15+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n2-borbata Урок N:1 "Апостол Павел в Рим" http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-apostol-pavel-v-rim 2017-10-07T11:02:23+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n1-apostol-pavel-v-rim Урок N:14 "Да се хвалим с кръста" http://www.vvv.bg/tv/urok-n14-da-se-hvalim-s-krysta 2017-09-30T20:51:06+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n14-da-se-hvalim-s-krysta Урок N:13 "Евангелието и църквата" http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-evangelieto-i-carkvata 2017-09-23T20:26:58+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n13-evangelieto-i-carkvata Код Предсказано 4: Път за излизане от кризата http://www.vvv.bg/tv/kod-predskazano-4-pyt-za-izlizane-ot-krizata 2017-09-17T12:05:29+03:00 http://www.vvv.bg/tv/kod-predskazano-4-pyt-za-izlizane-ot-krizata Урок N:12 "Да живеем чрез Духа" http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-da-jiveem-chrez-duha 2017-09-16T22:04:38+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n12-da-jiveem-chrez-duha Код Предсказано 3: Библията и краят на света http://www.vvv.bg/tv/kod-predskazano-3-bibliyata-i-krayat-na-sveta 2017-09-16T12:40:13+03:00 http://www.vvv.bg/tv/kod-predskazano-3-bibliyata-i-krayat-na-sveta Код Предсказано 2: Ако има Бог, защо има толкова много зло? http://www.vvv.bg/tv/kod-predskazano-2 2017-09-16T12:11:17+03:00 http://www.vvv.bg/tv/kod-predskazano-2 Урок N:11 "Свободата в Христос" http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-svobodata-v-hristos 2017-09-09T21:30:33+03:00 http://www.vvv.bg/tv/urok-n11-svobodata-v-hristos