V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Sat, 22 Jan 22 21:53:17 +0200 Sat, 22 Jan 22 21:53:17 +0200 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АСИ С УЧАСТИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ХОР http://www.vvv.bg/news/20190302_nackonfasi/ 2019-03-02T07:30:03+02:00 http://www.vvv.bg/news/20190302_nackonfasi/ СМЯНА НА ЧАСА http://www.vvv.bg/news/smyana-na-chasa/ 2017-10-28T16:12:19+03:00 http://www.vvv.bg/news/smyana-na-chasa/ ЛЕКАРИ ГОВОРЯТ ЗА ЗДРАВЕТО http://www.vvv.bg/news/20170910_biad-zdravno/ 2017-09-10T14:18:35+03:00 http://www.vvv.bg/news/20170910_biad-zdravno/ АРХЕОЛОГИЯ И БИБЛИЯ http://www.vvv.bg/news/20170419_dobradovich/ 2017-04-19T16:21:13+03:00 http://www.vvv.bg/news/20170419_dobradovich/