V V V http://www.vvv.bg Вяра в Бога, Воля за добро, Визия за бъдещето. Богат архив от богослужения, провеждани в Адвентната църква, гр. София, ул. Солунска 10. en Sat, 10 Jun 23 06:09:48 +0300 Sat, 10 Jun 23 06:09:48 +0300 http://www.vvv.bg/ MTR CMS rss system webteam@vvv.bg office@mtr-design.com