ПАСТОРИ

Aгоп Тахмисян

Бивш председател на СЦАСД Пенсиониран пастор

Виж всички видео материали на пастор Aгоп Тахмисян

Александър Маринов

Пенсиониран пастор

Виж всички видео материали на пастор Александър Маринов

д-р Антон Дамев

Виж всички видео материали на пастор д-р Антон Дамев

Атанас Гроздев

Пастор СЦАСД

Виж всички видео материали на пастор Атанас Гроздев

Атанас Стоянов

Пастор ЦАСД Слатина, София

Виж всички видео материали на пастор Атанас Стоянов
Страници: