ОТДЕЛИ

СЕМЕЙНО СЛУЖЕНЕ

 

Осъзнавайки, колко яростно е атакувана семейната институция и членовете на всяко отделно семейство, ние сме си поставили следните основни задачи:

::   Да популяризираме и утвърждаваме семейството

и семейните ценности, така както са  представени в Библията;

::   Да показваме на света Божия идеал

за семейни отношения;

::  Да помагаме на членовете на семействата

да обогатяват и заздравяват връзките помежду си; да откликваме на нуждите и проблемите им;

 

:: Да насърчаваме несемейните

към създаване на здрави и пълноценни семейства, да ги подкрепяме, обучаваме и съветваме;

::  Да защитаваме жертвите на семейно насилие

и да помагаме със съвет, закрила и братска любов; да работим и с тези, които упражняват насилие, водейки ги към библейския идеал за семейни отношения;

::  Да работим заедно с всички останали отдели

в църковната организация за представянето на скъпоценната Божия истина пред света.