ОТДЕЛИ

ДЯКОНСКИ ОТДЕЛ

картинка за ДЯКОНСКИЯ ОТДЕЛ

Думата дякон произлиза от гръцки и има няколко значения "слуга, "служител", "помощник". В християнските среди тя придобива специално значение, което днес й придаваме. Църквата избира някои църковни членове, които да служат главно в деловата област, като подпомагат различните сфери на църковната дейност и като се грижат за църковното имущество.