TV Архив :: "Пътуване в Библията": Тема 24 "Трите летящи ангела"