TV Архив :: "Пътуване в Библията": Тема 19 "Красива, но не истинска"