АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
26
(9.74%)
--> Разбиране на докрините:
12
(4.49%)
--> Теологично образование:
10
(3.75%)
--> Лично откровение от Бога:
48
(17.98%)
--> Чисто и търсещо сърце:
144
(53.93%)
--> Помощ от пастор:
27
(10.11%)
Общо гласували: 267