АНКЕТИ

01 Февруари 2015
Какво е нужно за доброто разбиране на книгата Откровение?
Резултати
--> Познаване на историята:
26
(9.92%)
--> Разбиране на докрините:
11
(4.20%)
--> Теологично образование:
10
(3.82%)
--> Лично откровение от Бога:
48
(18.32%)
--> Чисто и търсещо сърце:
141
(53.82%)
--> Помощ от пастор:
26
(9.92%)
Общо гласували: 262