АНКЕТИ

12 Април 2014
Кое е „най-великото“ на Велик ден?
Резултати
1. Смъртта на Исус Христос:
4
(4.12%)
2. Възкресението на Исус Христос:
42
(43.30%)
3. Радостта от изпълненото обещание:
4
(4.12%)
4. Новата надежда за Второто Му идване:
15
(15.46%)
5. Убеждението, че Господ ще възкреси всички праведни при Второто си идване:
32
(32.99%)
Общо гласували: 97