АНКЕТИ

12 Април 2014
Кое е „най-великото“ на Велик ден?
Резултати
1. Смъртта на Исус Христос:
4
(4.35%)
2. Възкресението на Исус Христос:
39
(42.39%)
3. Радостта от изпълненото обещание:
4
(4.35%)
4. Новата надежда за Второто Му идване:
15
(16.30%)
5. Убеждението, че Господ ще възкреси всички праведни при Второто си идване:
30
(32.61%)
Общо гласували: 92