АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
49
(26.49%)
--> 2. Дарителя на Живота:
30
(16.22%)
--> 3. Всемогъщ:
22
(11.89%)
--> 4. Свят:
12
(6.49%)
--> 5. Праведен:
4
(2.16%)
--> 6. Верен:
20
(10.81%)
--> 7. Даряващ мир:
15
(8.11%)
--> 8. Добрия пастир:
22
(11.89%)
--> 9. Великия лекар:
10
(5.41%)
Общо гласували: 185