АНКЕТИ

12 Февруари 2013
Като какъв познавате Бог най-добре? Като:
Резултати
--> 1. Твореца на Всемира:
51
(26.98%)
--> 2. Дарителя на Живота:
30
(15.87%)
--> 3. Всемогъщ:
22
(11.64%)
--> 4. Свят:
13
(6.88%)
--> 5. Праведен:
5
(2.65%)
--> 6. Верен:
20
(10.58%)
--> 7. Даряващ мир:
15
(7.94%)
--> 8. Добрия пастир:
22
(11.64%)
--> 9. Великия лекар:
10
(5.29%)
Общо гласували: 189