TV Архив :: Богослужение за ръкополагане на пр. Веселин Дончев за пастор